Midden-Brabant - Nieuws

In Memoriam: dhr. Theo de Kort - Erelid Afdeling Midden-Brabant

31 juli 2018
In Memoriam: dhr. Theo de Kort - Erelid Afdeling Midden-Brabant

In de vroege ochtend van 31 juli 2018 is op 94 jarige leeftijd overleden, onze wapenbroeder:

Theo de Kort

Hij werd geboren in Tilburg en in 1941 behaalde Theo zijn diploma van de middelbare school. Hij ging werken in Tilburg en zette zich o.a. in voor het Rode Kruis. Via een vriend knapte hij enkele ‘klusjes’ op voor het verzet, totdat hem duidelijk werd gemaakt dat de Duitsers hem zochten. Via België en Frankrijk belandde hij in Engeland en sloot hij zich aan bij de Nederlandse Prinses Irene brigade. Hier werd hij ingedeeld bij de geneeskundige afdeling. Als lid van de Prinses Irene brigade maakte hij de bevrijding van Brabant mee en vooral de bevrijding van zijn geboortestad Tilburg was voor hem heel belangrijk. Na de oorlog werkte hij als Tweede Luitenant op diverse kazernes in Nederland totdat hij een spoedcursus tot onderwijzer kon gaan volgen. Na het behalen van zijn akte van bekwaamheid verliet hij het leger en ging hij verder in het onderwijs.

In 1950 was Theo de Kort betrokken bij de oprichting van de Afdeling Tilburg van de Bond van Oud-strijders en Dragers van het Mobilisatiekruis (later werd dit de Bond van Wapenbroeders). Bij de oprichting op 17 december 1950 werd Theo benoemd tot secretaris van de afdeling. Deze functie bekleedde hij 35 jaren. Vanuit die functie zette hij zich in voor de vele oud-strijders, die kort na de oorlog in de problemen kwamen. Na zijn pensionering in 1980 zet Theo zich in op velerlei gebieden zoals de wijkraad, gemeenteraad, Oranjecomité, vakorganisaties en pastoraal werk. In 1983 werd Theo onderscheiden met het Verenigingskruis van Verdienste en 2 jaren later, bij het 35 jarig jubileum van de afdeling, volgde de benoeming tot Erelid van Verdienste. In 2015 kreeg hij het draaginsigne voor 65 jaar lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders opgespeld.

Met het overlijden van Theo de Kort verliezen wij één van de oudste leden van de Bond van Wapenbroeders. Een wapenbroeder, die zich bijzonder heeft ingezet voor de organisatie en zijn mede-wapenbroeders. Op 4 augustus 2018 hebben wij afscheid genomen van deze bijzondere man en bijzondere wapenbroeder. Dat hij moge rusten in vrede, dat heeft hij zeker verdiend.

Naar de foto's van de uitvaartplechtigheid door dhr. Pim Ermers: > 

Copyright © 2019 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk