Weert - Nieuws

Koninklijke Onderscheiding voor Jim Overklift Vaupel Kleyn, Afd. Weert

26 april 2019
Koninklijke Onderscheiding voor Jim Overklift Vaupel Kleyn, Afd. Weert

Op 26 april 2019 is Wapenbroeder dhr. Jim Overklift Vaupel Kleyn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jim kreeg deze onderscheiding uitgereikt door burgemeester Heijmans in het Munttheater in Weert.

Jim kreeg zijn Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn langdurige en enthousiaste inzet onder meer voor:
- de Stichting Nationaal Indië-monument (sinds 1988),
- de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Weert (sinds 2005),
- het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (sinds 2006),
- de Stichting Limburgse Veteranendag (sinds 2006),
- Buurtbus Kelpen e.o. (sinds 2005) en nog meer vrijwilligerswerk.

Jim en ook zijn echtgenote Annie worden van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke Onderscheiding.
Onderaan deze pagina treft u de link aan naar de foto’s en de geluidsopname van de toespraak.

De volledige toespraak van burgemeester Heijmans:

In 2006 werd u torenwachter in de Sint Martinuskerk. Eerst in dienst van het toenmalige VVV en later in dienst van de Commissie Open Toren Dagen. Nadat u via de 211 treden naar boven ging, was u daar actief met het toezien op de veiligheid van de bezoekers en met het geven van uitleg over de toren en het uitzicht. Uniek was de wijze waarop u dames en kinderen wegwijs maakte bij het afdalen in de bovenste steile trap. Uw collega's werkten graag met u samen, deels vanwege uw boeiende verhalen, maar ook door het feit dat u altijd iets lekkers voor uw collega's meebracht.

De Stichting Nationaal Indië-monument ziet het als haar taak de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument in Roermond tot in lengte van jaren te organiseren en het monument goed te beheren en te onderhouden. Sinds 1988 organiseert de stichting deze herdenking. Vanaf het begin, dus al 31 jaar bent u betrokken bij de voorbereidingen, de organisatie en de nazorg van de Indië-herdenking. Als vast lid van de werkgroep Herdenking draait u mee in het leidinggevende team. U stuurt jaar in jaar uit, vele tientallen vrijwilligers aan bij het klaarzetten van stoelen, podia, vlaggenmasten, vlaggen. Er moeten gedeelten van het herdenkingsterrein worden afgezet ten behoeve van genodigden, veteranen, militaire kapel en koor.  U zet zich voor 100 % in om alles op tijd in orde te krijgen. U volgt de eindinspectie, gehouden door de gemeente en diensten. Zonder al deze vrijwilligers kan op een dergelijke grote schaal een nationale herdenking georganiseerd worden.

Sinds 2004 bent u vrijwilliger bij de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Weert. Deze Bond is in 1925 opgericht. Om lid te kunnen worden dient men oud verzetsstrijder te zijn geweest of tijdens de oorlog gevaren hebben bij de gewapende koopvaardij of militair te zijn geweest bij een van de krijgsmachtdelen. 
In 2005 werd u bestuurslid in de functie van algemeen commissaris. Al heel snel toonde u uw betrokkenheid bij de activiteiten van de Wapenbroeders. Naast uw bestuurstaken, zet u zich ook in om de contactmiddagen goed te laten verlopen. Dit doet u door het beschikbaar stellen, installeren en na afloop weer demonteren van uw geluids- en projectie apparatuur. Tijdens deze middagen worden videofilms getoond die verband houden met gebeurtenissen in Nederlands-Indië, Korea en Nieuw-Guinea in de periode 1945 -1962. In de huidige tijd komt er steeds meer beeld- en geluidsmateriaal beschikbaar en u bent degene die dat allemaal verzamelt. Daar gaat ongetwijfeld veel geld en tijd in zitten, maar daar praat u nooit over.

In 2006 werd u bestuurslid van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland. Daar heeft u het trainen van de leden van de afdelingsbanierwachten en het voorbereiden op en uitvoeren van uitvaartceremonies voor overleden Wapenbroeders op zich genomen Het correcte optreden van de afdelingsbanierwachten bij nationale en lokale herdenkingen en tijdens de jaarlijkse "Dag der Banieren" en het protocollair juiste optreden tijdens uitvaartceremonies overal in het land, wordt alom zeer gewaardeerd en oogst groot respect en dankbaarheid.

Sinds 2005 bent u vrijwillig buschauffeur bij Buurtbus Kelpen en omstreken. Deze buurtbus verzorgt openbaar vervoer in het landelijk gebied, daar waar het regulier openbaar vervoer meestal niet meer komt. Voor veel inwoners, meestal 65-plussers, is dit de enige manier van vervoer. Het busje rijdt volgens een vaste route tussen Weert en Heythuysen. Als chauffeur bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van de passagiers, u helpt met het bedienen van de rolstoellift, geeft informatie en u bent ook gastheer. U doet uw werk als chauffeur stipt en vol overgave. U heeft nog nooit verstek laten gaan.

In 2006 heeft u zich als vrijwilliger aangesloten bij de Stichting Limburgse Veteranendag. Tot op de dag van vandaag bent u belast met in het bijzonder ceremoniële activiteiten van banier- en vlagdragers. Daarnaast woont u de voorbereidende vergaderingen bij en u adviseert bij de inzet en indeling van de banier- en vlagdragers tijdens de veteranendag.

Het is duidelijk dat u zich op bijzondere wijze inzet voor de veteranen. U zet zich in het bijzonder in voor veteranen, die in voormalig Indië hebben gediend. Onvermoeibaar vraagt u de aandacht voor de gevallenen en voor de omstandigheden waaronder de Nederlandse militairen zich daar hebben ingezet.

Als commandant verzorgt u de ceremonie bij de jaarlijkse tocht naar Henri Chapelle, waar de Amerikaanse militairen worden herdacht die in Nederweert en omgeving zijn gesneuveld tijdens de tweede wereldoorlog.
En dat tot slot noem ik nog uw vrijwilligerswerkzaamheden voor de Fietsvierdaagse, voor Toneelgroep Weert en voor het Comité bevrijding en herdenkingen Weert.

Meneer Overklift Vaupel Kleyn,

Dankzij uw inzet is er een landelijke groep van Banierwachten, die met groot ceremonie de uitvaart met militaire eer verzorgt voor de overleden veteranen in heel Nederland. 
U bent een betrokken Wapenbroeder, een vrijwilliger met veel inzet en iemand die duidelijk voor zijn mening uitkomt. U treedt iedereen op een respectvolle manier tegemoet en weet door uw inzet, voorbeeld en optreden, mensen te enthousiasmeren en daardoor nog beter te laten presenteren.

Sinds 1988 bent u actief als vrijwilliger op het diverse maatschappelijke terreinen. U wordt dan ook gekwalificeerd als:
"iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen er anderen heeft gestimuleerd".

Vervolgens geeft burgemeester Heijmans aan dat Zijne Majesteit de Koning het heeft behaagd om Jim Overklift Vaupel Kleijn te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Naar de foto’s van dhr. Hans Kroes: >

Download de geluidsopname van de toespraak van burgemeester Heijmans ( toespraak start na ca. 30sec.): >

Copyright © 2020 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Copyright © 2020 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk