Roermond / Venlo - Nieuws

Volkstrauertag in Ysselsteyn

18 november 2016
Volkstrauertag in Ysselsteyn

Op zondag 13 november 2016 hebben wij met een tiental Wapenbroeders van de Afdeling Roermond en Venlo deelgenomen aan de jaarlijkse Volkstrauertag in Ysselsteyn. Twee vertegenwoordigers van ons hoofdbestuur waren ook aanwezig. Tijdens deze herdenkingsplechtgheid die vanuit de Duitse Ambassade in Den Haag wordt georganiseerd, wordt stil gestaan bij alle omgekomen slachtoffers van de oorlogen in de twintigste eeuw maar ook zij die omgekomen zijn bij conflicten gedurende de laatste jaren. In Ysselssteyn liggen ca 32.000 (kind-)soldaten begraven op het Soldatenfriedhof. Imposant als je daar de eerste keer een bezoek brengt met kruizen tot in de verte… Hein Scheffer, de voorzitter van het Nederlandse Veteranen platform hield dit jaar de Volkstrauertagrede. Opvallend was de aanwezigheid van de militair attaché van Israël naast die van Rusland, UK, USA, Frankrijk en diverse andere landen. Het Duits-Nederlandse CIS bataljon stond met een detachement militairen aangetreden. Duitsland is nog steeds zoekende naar de houding die ze moet aannemen tijdens dit soort ceremonies. De grote aantallen aanwezigen gaf een goed gevoel voor wat betreft verbroedering van volken a.g.v. de diverse oorlogen die achter ons liggen. Wij hopen dat wij daar niet meer mee geconfronteerd worden in dit deel van de wereld en daarom moeten wij bewust blijven en herinnerd worden wat er destijds allemaal heeft plaats gevonden. 

Naar de foto's van dhr Jan Gereadts > 

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk