RCT WZ-NL - Nieuws

Herdenking Nationaal Indië-monument Roermond

04 september 2016
Herdenking Nationaal Indië-monument Roermond

Op 3 september 2016 vond in Roermond weer de jaarlijkse herdenking plaats bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962. Na het intreden van de banierdragers onder leiding van dhr. Henk Vogels duidde mr. Pascal Limpens in zijn openingstoespraak aan dat het aantal nog in leven zijnde “Indië en Nieuw-Guineagangers” in een rap tempo afneemt. Omdat het blijvend herdenken van groot belang is, zal het accent van het herdenken bij dit monument in de toekomst verschuiven.  

In haar openingsgebed ging Aalmoezenier Liduina van den Broek in op de vergevingsgezindheid van twee leden van het verzet, die door een veerman waren verraden en op een miraculeuze wijze aan hun dood wisten te ontsnappen. 

In de herdenkingstoespraak van de Minister van Defensie, mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert stelde zij dat de militairen die in Nederlands-Indië hebben gediend, “een leven lang op patrouille zijn geweest”. Zij keek terug op de strijd die militairen ook hadden toen ze weer in Nederland terugkwamen. “De strijd in Nederlands-Indië is onmiskenbaar vormend geweest voor het verdere leven van deze veteranen. Toen zij terugkeerden uit dat verre Indië, brak een verwarrende periode aan. Bij terugkeer was nationale waardering en erkenning ver te zoeken. Eerder een zwijgen, en soms erger'', aldus Hennis. “U heeft enorme inzet getoond. Toen, maar ook daarna. Een leven lang op patrouille. Bepaald geen sinecure. Mede dankzij uw inzet voor erkenning en waardering zijn de afgelopen decennia de fundamenten gelegd voor het huidige veteranenbeleid. En daar zijn de nieuwe generaties veteranen u zeer dankbaar voor.”

Vervolgens volgde enkele kransleggingen. Op een indrukwekkende wijze voerde de Koninklijke Luchtmacht met 4 F-16’s de Fly-by in de Missing Man formatie uit.

Na de toespraak door de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, mevrouw Khadija Arib, het voordragen van een gedicht en de declamatie door de dichter Hans van Bergen volgde de kransleggingen van ruim 80 kransen.

Met een defilé langs het monument werd de sfeervolle herdenking afgesloten.

Naar de foto’s van dhr. Pim Ermers >

Naar de foto’s van dhr. Wiel Mackus >

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk