RCT WZ-NL - Nieuws

Wapenbroeders bij herdenking Indië-monument in Amstelveen

18 augustus 2016
Wapenbroeders bij herdenking Indië-monument in Amstelveen

De jaarlijkse herdenking bij het Indië-monument in Amstelveen vond op zondag 14 augustus 2016 plaats. Op deze herdenking wordt vooral stilgestaan bij de gevallenen en oorlogsslachtoffers gedurende de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië. Natuurlijk werd ook dit jaar aandacht besteed aan de Nederlandse gevallenen na de Tweede Wereldoorlog overal ter wereld.

Evenals vorig jaar werd ook dit jaar een beroep gedaan op het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) om de Bondsbanierwacht in een 7-mans formatie samen te stellen en in te zetten tijdens deze herdenking. Met in totaal 15 Wapenbroeders uit de afdelingen van het RCT WZ-NL vertrokken wij met 2 gehuurde busjes vanaf Nederweert via Maarheeze naar Amstelveen. Iedereen was zeer enthousiast om een bijdrage te leveren aan het welslagen van deze jaarlijkse gebeurtenis. Omdat de Natres dit jaar geen personeel kon leveren voor het aanreiken van de kransen en bloemstukken werd ook voor deze taak een beroep gedaan op onze Wapenbroeders, versterkt met een Wapenbroeder van de Afdeling Amstelveen.

Bij aankomst op de parkeerplaats voor onze busjes stond de heer Ad Kroeseklaas van het Algemeen Bestuur Bond van Wapenbroeders, later tijdens de ceremonie vergezeld door de Bondsbestuursleden Henk Kwant en Tony Sijm, ons op te wachten. Vanaf deze parkeerplaats was het een klein stukje lopen om op het terrein van het Monument te komen.   

Op het terrein van de herdenking werden wij van harte welkom geheten door de heer Clemens Bouwens, voorzitter van de Amstelveense Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië. De ontvangst vond plaats bij het gebouwtje van de plaatselijke Jeu de Boulesvereniging. Met veel hartelijkheid kregen wij koffie, soep en broodjes aangeboden.

In aanwezigheid van ca. 500 belangstellenden begon de herdenking met het intreden van de Bondsbanierwacht onder commando van de heer Henk Vogels. De banier werd gedragen door de heer Van Kessel. Op een vlekkeloze manier nam de Banierwacht haar plaats tijdens de ceremonie in. In het welkomstwoord van mevrouw Jacqueline Schäfer, die de leiding had van de ceremonie, werden de Wapenbroeders heel duidelijk genoemd. Het optreden van onze Wapenbroeders, zowel in de Banierwacht als in hun hoedanigheid van aanreikers van de kransen en bloemstukken, was correct en stijlvol. Luitenant-generaal b.d. Ted Meines (het boegbeeld van de Nederlandse veteranen) was, ondanks zijn zeer zwakke gezondheid, bij de herdenking aanwezig. Helaas kon de heer Willem van Lith, voorzitter van de Afdeling Amstelland BvW, door ziekte niet aanwezig zijn. Zijn voorgenomen herdenkingsrede werd door de heer Piet van den Heuvel, Erevoorzitter van de Stichting, voorgelezen. Voor meer gedetailleerde informatie: Zie de hierbij gevoegde foto’s van dhr. Wiel Mackus en het verslag van de herdenking met foto’s op de website www.amstelveenweb.com.

Na het ceremoniële gedeelte was er plaats voor een kort samenzijn met een drankje. Ook konden de liefhebbers, weliswaar tegen een geringe vergoeding, smullen van goed klaargemaakte Indische gerechten.

Tot slot werd na een zeer geslaagd optreden in Amstelveen de thuisreis ondernomen. Iedereen kon terugzien op een goed besteedde reis naar Amstelveen.

Naar de foto's: >                                           Naar de uitvoerige verslaglegging Amstelveenweb / St. Herdenking Gevallenen: > 

Naar de uitvoerige videoregistratie: >

 

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk