Ospel - Nieuws

Kerstviering Wapenbroeders Afdeling Ospel

13 december 2016
Kerstviering Wapenbroeders Afdeling Ospel

Op zaterdagavond 10 december 2016 hielden de Wapenbroeders van de Afdeling Ospel hun traditionele kerstviering met een heerlijk kerstdiner bij de Dorpsherberg. Arie van der Lee, voorzitter van de Afdeling Ospel heette iedereen welkom. Een speciaal welkom was er voor pastoor Van Kan, die een indrukwekkende kerstoverweging hield.

De voorzitter maakte onder meer bekend dat er een sociale commissie benoemd werd binnen de Afdeling Ospel met de taak om extra aandacht te besteden aan hen die ziek zijn of door ouderdom niet op de bijeenkomsten meer aanwezig kunnen zijn. Ook aan bijzondere gebeurtenissen zoals jubilea en dergelijke wordt aandacht besteed. De commissieleden zijn Mia Gubbels, Maria van Nieuwenhoven, Ber Smolenaars, Jan van Gog en Jan Vossen.

Er volgde een prachtig optreden van de Vocalgroup Mystique. In zijn speech refereerde Arie van der Lee aan de gewaardeerde excursies, waarbij een bezoek aan de gesneuvelde Amerikaanse militairen die op Henri- Chapelle begraven liggen inmiddels is uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie. Deze excursie wordt mede dankzij de goede samenwerking met de Heemkunde vereniging Nederweert ieder jaar voortgezet.

Ook de jaarlijkse medewerking aan de 4-mei herdenking en de herdenking op de Britse begraafplaats in Nederweert werden genoemd als belangrijke activiteiten. En niet te vergeten het aanwezig zijn tijdens uitvaarten van leden van de Bond met militaire eer. Na de speech werden de jubilarissen van de Wapenbroeders naar voren geroepen om hen te eren voor hun trouw lidmaatschap. De jubilarissen zijn: 

  • J. W. Briels, lid sinds, 01-01- 1996 20 jaar lid
  • H.P. Feddema, lid sinds, 17-01- 2006 10 jaar lid
  • P.J. van Nieuwenhoven lid sinds, 01-05- 1981 35 jaar lid
  • A.P.F. van Nieuwenhoven lid sinds, 31-07- 2006 10 jaar lid
  • M.P.G. Smeets lid sinds, 01-03- 1981 35 jaar lid
  • J.W.M. Wagemans lid sinds, 22-12- 1986 30 jaar lid
  • L.J. Van de Weerden lid sinds, 18-01- 2001 15 jaar lid
  • G.A.H. Wijen lid sinds, 01-10- 2001 15 jaar lid
  • J.F.A. Van der Zanden lid sinds, 02-04- 1986 30 jaar lid en
  • S.E. Zasada lid sinds, 01-05- 1981 35 jaar lid.

Tijdens de uitreiking namen de aanwezige jubilarissen P.J. van Nieuwenhoven 35 jaar lid, L.J. Van de Weerden 15 jaar lid, J.F.A. Van der Zanden 30 jaar lid en Maria van Nieuwenhoven namens haar man A.P.F. van Nieuwenhoven 10 jaar lid het certificaat en speld in ontvangst uit handen van voorzitter van der Lee. Later zal het certificaat van Antoon van Nieuwenhoven persoonlijk overhandigd worden door de sociale commissie. De jubilarissen die er niet bij konden zijn krijgen hun certificaat en speld toegestuurd.

Tijdens de gehele avond traden drie leden van de vocalgroup Mystique op en brachten mooie kerstliederen ten gehore en onder meer een tribute aan Leonard Cohen met het lied Halleluja.

Naar de foto;s van dhr. Wiel Mackus: >

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk