Ospel - Nieuws

Kerstviering Wapenbroeders Afdeling Ospel

14 december 2015
Kerstviering Wapenbroeders Afdeling Ospel

KERSTVIERING WAPENBROEDERS AFDELING OSPEL

Op zaterdag 12 december 2015 werd de jaarlijkse kerstviering met diner gehouden voor de leden en donateurs van de Wapenbroeders Afdeling Ospel. Voorzitter Arie van der Lee heette iedereen welkom en speciaal de heer Hans Kroes, secretaris tevens 2e PR-functionaris van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL) en Pastoor M. Vankan. Ook speciaal welkom aan mevrouw Toos Cuijpers. Haar man Jan Cuypers die onlangs overleden is, was jarenlang voorzitter van de Wapenbroeders afdeling Ospel. Er werd 1 minuut stilte in acht genomen. 

Deze avond, tijdens het kerstdiner, is het jaarlijkse hoogtepunt om samen bij elkaar te zijn en stil te staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook Hans Kroes sprak een woord van waardering voor de Afdeling Ospel voor hun inzet en de viering van deze avond om te komen tot verbroedering en saamhorigheid. Hij was verheugd dat er zo’n grote opkomst was om samen van dit kerstdiner te genieten.

Tussentijds vond er een optreden plaats van de zangeres Gerjan Joosten. Zij zong licht klassieke liederen, o.a. het Avé Maria en liederen van Ramses Shaffey, van Willeke Alberti en van Gé Reijnders. Erg mooie liederen met heel bijzondere teksten.

Tijdens het diner werd een pauze ingelast voor het huldigen van de jubilarissen. De voorzitter riep ieder om de beurt naar voren om het insigne op te spelden en de oorkonde te overhandigen, met voor ieder een persoonlijk woord van dank. De jubilarissen waren: de heren B. Beelen,  5 jaar lid ; G. Peeters,  10 jaar lid;  P van Gog,  30 jaar lid; en M. van Gog,  30 jaar lid.  Dhr. Rovers kreeg een speciaal huldigingswoord van de voorzitter omdat hij 35 jaar lid was en lange tijd bij de banierwacht is geweest. Ook de eerste oefeningen met de banierwacht werden bij hem in de tuin gehouden. De heren Verbunt, 20 jaar lid en Roost, 35 jaar lid waren niet aanwezig.

Tijdens het diner sprak pastoor Vankan een mooie overweging uit. Hij prees de grote opkomst en sprak de hoop uit dat we steeds meer iets voor elkaar kunnen betekenen in deze tijd van beproeving en vereenzaming. Hij wenst een ieder fijne kerstdagen en wees op de ware betekenis van het Kerstfeest.

Na het hoofdgerecht was de trekking van de loterij. Iedereen had loten kunnen kopen en men zat vol spanning op de loting te wachten. De mooie prijzen, 40 in totaal, waren bijeen vergaard door de bestuursleden. Na het toetje zat iedereen nog gezellig na te babbelen. Het was een geslaagde en zeer gezellige avond. 

Naar de foto's >

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk