Ospel - Nieuws

In memoriam : Dhr. Jan Cuijpers - Afdeling Ospel

23 oktober 2015
In memoriam : Dhr. Jan Cuijpers - Afdeling Ospel

Ospel en Nederweert zijn deze week opgeschrikt door het plotseling overlijden van Jan Cuijpers. Naast een aantal maatschappelijke en sociale functies is Jan ruim 30 jaar lid geweest van de Bond van Wapenbroeders afdeling Ospel. Op zich al een verdienste, maar dat was voor Jan nog lang niet genoeg. Hij wilde zich met hart en ziel inzetten voor “zijn veteranenclub”. Dat betekende dat na het overlijden van de oprichter, de heer Jac. Brouwer, hij de leiding overnam en gedurende 18 jaar met volle overgave zich hiervoor heeft ingezet.

Jan was daarin ook een perfectionist. Zo leidde hij gedurende meer dan 20 jaar de jaarlijkse herdenking op het Engels Kerkhof. Die ceremonie verliep dank zij hem dan ook ieder jaar perfect. Datzelfde gold voor de jaarlijkse 4 mei herdenking nabij het gemeentehuis. Niet voor niets werd hij dan ook gevraagd als ceremoniemeester  op de jaarlijkse dag der Banieren in de kazerne te Weert. Op die momenten was Jan in zijn element.

Jan laat voor ons als veteranen niet alleen vele goede herinneringen achter. Hij bewaarde in die periode alle aktiviteiten en publicaties keurig in maar liefst 7 archiefboeken. Toen ik hem opvolgde als voorzitter gaf hij mij bovendien de volledige draaiboeken van zowel de ceremonie op het Engels Kerkhof alsmede voor de 4 mei herdenking. Daar hoefde ik niets meer aan toe te voegen.

Het viel hem best wel zwaar om enkele jaren geleden een stapje terug te moeten doen. Zijn fysieke toestand noopte hem daartoe.
Toch was hij altijd nog aanwezig bij alle herdenkingen. Zo ook op 4 mei dit jaar. Na afloop kwam hij dan naar me toe, gaf me een stevige handdruk en zei dan: “Arie, je hebt het goed gedaan”. 

Nu zeg ik namens het bestuur en alle leden: Jan, jij hebt het al die jaren heel goed gedaan. Bedankt!

Arie van der Lee
Voorzitter

Foto: dhr. Pim Ermers

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk