Midden-Brabant - Nieuws

Presentatie 'De vergeten oorlog in Korea' door dhr. Jaap Nieuwkoop

04 november 2016
Presentatie 'De vergeten oorlog in Korea' door dhr. Jaap Nieuwkoop

De heer Jaap Nieuwkoop uit Gilze-Rijen is bijzonder geïnteresseerd in militaire geschiedenis. Op donderdagavond 10 november 2016 komt hij bij de Bond van Wapenbroeders in gebouw ‘Levensbouw’, Melis Stokestraat 40 in Tilburg, vertellen over de vergeten oorlog in Korea.

Hij zal beginnen met een korte uitleg over het land Korea, zoals de geschiedenis na het jaar 1910, het terrein en de infrastructuur, de bevolking en dergelijke. Daarna zal hij ingaan op de oorzaken die hebben geleid tot het uitbreken van het conflict. De rol die de grootmachten USA, Rusland en China hebben gespeeld, zal worden toegelicht. Ook het uitbreken van de oorlog en het verloop in de beginfase zullen worden besproken.

Dhr. Nieuwkoop zal aandacht besteden aan de inzet van de Verenigde Naties en aan de inbreng van Nederland, zoals de werving en de vorming van het Nederlandse VN-detachement in Korea, de inzet van dit detachement in Hoeng-Song en in de IJzeren driehoek en het verdere verloop van de oorlog tot het tekenen van het bestand in 1953. Ten slotte zal hij stil staan bij het overzicht van de wederzijdse verliezen en de uiteindelijke resultaten van deze oorlog.

De maandelijkse bijeenkomst van de Wapenbroeders begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk