Midden-Brabant - Nieuws

Wapenbroeders geven les over Oorlog, Vrijheid en de bevrijding van Goirle

13 oktober 2016
Wapenbroeders geven les over Oorlog, Vrijheid en de bevrijding van Goirle

Groepen 8 van de Goirles basisscholen staan stil bij de bevrijding van Goirle.

Begin oktober 1944 kwam Goirle in de frontlinie te liggen tussen de geallieerde militairen en de Duitse bezetters. De geallieerde troepen waren op 6 juni 1944 geland in Normandië en na een hevige strijd via Noord Frankrijk en in België aangekomen bij de Nederlands – Belgische grens. Inmiddels was half september Operatie ‘Market Garden’ begonnen, met als doel de bruggen bij Arnhem en Nijmegen veilig te stellen. Aan de Belgische zijde van de grens bij Poppel zaten Britse en Canadese eenheden die behoorden tot de 49e Divisie. De Duitse bezetters probeerden met alle middelen de opmars van de geallieerden naar Tilburg en verder Nederland in te voorkomen. Vanaf 5 oktober werd er over en weer door de artillerie geschoten. Goirle lag vanaf dat moment onder vuur. De bevolking leefde ruim 3 weken in de schuilkelders. Op 27 oktober waren de bezetters verdreven en trokken de bevrijders Goirle binnen via de Poppelseweg. Goirle was bevrijd en kon de balans van de zware laatste weken opmaken. Ruim 20 doden en bijna de helft van de woningen en gebouwen vernield of beschadigd.

Al enkele jaren staan voorzitter Jan Schrijver en secretaris Hans Kroes van de Afdeling Midden-Brabant van de Bond van Wapenbroeders met regelmaat voor een klas kinderen. Dit zijn de verhalen die de wapenbroeders van de Afdeling Midden-Brabant vertellen aan de kinderen in de groepen 8 op de Goirlese basisscholen. Verder staan zij stil bij de gevolgen van een oorlog en hoe om te gaan met onze hedendaagse vrijheden.

De wapenbroeders organiseren al vele jaren herdenkingen bij de graven van geallieerde militairen in Goirle en in Tilburg. In Tilburg gebeurt dat ieder jaar op 27 oktober, de bevrijdingsdag van Tilburg en Goirle, op kerkhof Vredehof aan de Gilzerbaan. In Goirle wordt deze herdenking de laatste jaren gehouden op de laatste zondagmiddag voor 27 oktober. Zowel in Tilburg als in Goirle zijn het monument en de oorlogsgraven geadopteerd door een basisschool. In Tilburg is dat OBS De Blaak en in Goirle BS De Bron. De leerlingen van de groepen 8 van deze scholen krijgen al vele jaren een speciale les van de wapenbroeders. Na deze les gaan zij samen naar het betreffende kerkhof waar zij eerst uitleg krijgen over de graven en de geallieerde gesneuvelden. Verder leveren deze kinderen een bijdrage aan de herdenkingen door o.a. eigen gemaakte gedichten over ‘vrijheid’ voor te lezen en mee te helpen bij het leggen van bloemen.

Bij de 70ste herdenking van de bevrijding van Goirle in 2014 hebben de wapenbroeders van de Afdeling Midden-Brabant een boekje uitgebracht met de titel: “Offers voor onze vrijheid”. In dit boekje staat een fietstocht die langs diverse plaatsen in Goirle gaat, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog en vooral tijdens de oktoberdagen van 1944 slachtoffers zijn gevallen. Hierover hebben de wapenbroeders in oktober 2014 verteld in alle groepen 8 van de Goirlese basisscholen. Sindsdien wordt deze les jaarlijks in deze scholen herhaald. Bij een aantal scholen gebeurt dat in de maand april, in de aanloop naar de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. De andere helft van de scholen krijgt deze les in de maand oktober, voorafgaand aan de herdenking van de bevrijding van Goirle.

De les die Jan Schrijver en Hans Kroes geven heeft als titel gekregen: ‘Oorlog, Vrijheid en de bevrijding van Goirle’. Afwisselend vertellen beide wapenbroeders over deze onderwerpen. Hans Kroes: “Na de inleiding, die door Jan wordt gehouden, heb ik het met de kinderen over het begrip ‘oorlog’. Wanneer spreken we van een oorlog? Wat zijn de gevolgen van het oorlogsgeweld en vooral de impact op mensen? Waar zijn op dit moment in de wereld oorlogen en conflictgebieden? Eén van de gevolgen van oorlog is de beperking van de vrijheid voor de mensen. Met de kinderen praten we daarover en leggen dan ook verbanden naar de hedendaagse vrijheid. Voor ons lijkt die zo vanzelfsprekend, maar ook onze vrijheden worden bedreigd en aangetast. Hoe gaan wij daar nu mee om? Dat geldt ook voor de aantasting van de vrijheden van elkaar. Zo praten wij ook even over pesten.” Jan Schrijver gaat daarna met de kinderen verder om het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in grote lijnen en ingezoomd op Goirle te vertellen.

Zoals al eerder aangegeven wordt vooral stilgestaan bij de laatste maand voor de bevrijding op 27 oktober 1944. Jan Schrijver: “In grote lijnen laten we zien hoe de geallieerden vanaf 6 juni optrokken naar Nederland. Ook de Jodenvervolging, in Goirle o.a. de familie Dasché en het verzet komen aan de orde. De fusillade op Gorp en Roovert ontbreekt niet in het verhaal. We gaan dieper in op de gebeurtenissen vanaf 5 oktober in Goirle. Hoe leefden de Goirlenaren in die periode in de schuilkenners? Aan de hand van het boekje ‘Offers voor onze vrijheid’ gaan we gedetailleerd in op gebeurtenissen in Goirle, zoals het mijnincident achter de kerk van St. Jan, de beschieting van molen De Visscher, het onderduiken op ’t Huufke aan de Abcovenseweg en het overbrengen van piloten e.d. via Nieuwkerk naar België.” De gehele les wordt gegeven aan de hand van een PowerPoint presentatie, waarin diverse foto’s zijn opgenomen. Jammer genoeg is van de bevrijding van Goirle maar een klein stukje filmbeeld van ca. 20 seconden beschikbaar. Dit in tegenstelling tot het verhaal in Tilburg, waar uitgebreide originele filmbeelden  van de bevrijding beschikbaar zijn.

Beide wapenbroeders hebben in de afgelopen jaren kunnen vaststellen dat de interesse van de kinderen in groep 8 groot is. Tijdens de jaarlijkse herdenking zijn dan ook steeds weer kinderen met hun ouders aanwezig. Jan Schrijver: “Wij hopen dat ook dit jaar, als wij de herdenking op zondagmiddag 23 oktober om 16.00 uur houden op het kerkhof van St. Jan aan de St. Jansstraat, weer meer kinderen en hun ouders aanwezig zijn. Wij vinden het belangrijk dat we even stil staan bij de gevolgen van de oorlog en de bevrijding van ons dorp. De offers die daarvoor zijn gebracht, willen wij levend houden. Aan de hand van deze les en deze herdenking willen wij onze jongere generatie laten beseffen dat de hedendaagse vrijheid onder druk staat en dat wij allemaal mee moeten werken om aan die vrijheid gestalte te geven.” Hans Kroes: “Om daar met de gasten, met de kinderen en hun ouders verder over te praten, stellen wij iedereen in de gelegenheid om na de herdenking in het CC Jan van Besouw een kopje koffie of frisdrank met ons te drinken. Wij nodigen daarvoor iedereen uit.”

Overgenomen van het Goirles Belang d.d. 13-10-2016

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk