Midden-Brabant - Nieuws

Verenigingskruis van Verdienste Bond van Wapenbroeders toegekend aan dhr. Jan Schrijver

14 juni 2016
Verenigingskruis van Verdienste Bond van Wapenbroeders toegekend aan dhr. Jan Schrijver

Op 14 juni 2016 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders aan dhr. Jan Schrijver, Voorzitter van de Afdeling-Midden-Brabant, het Verenigingskruis van Verdienste van de Bond van Wapenbroeders toegekend door dhr. Cees van Vliet, wnd. Voorzitter van de Bond van Wapenbroeders. 

De motivering van de toekenning luidt als volgt:

De heer Schrijver vervult sinds maart 2005 de functie van voorzitter van de Afdeling Midden-Brabant. Hij is een sociaal bewogen voorzitter met een open oog voor de behoeften van alle leden. Hij is een leider die zorgt voor saamhorigheid en kameraadschap. Als “ambassadeur” voor de Bond van Wapenbroeders is hij in de regio prominent aanwezig bij diverse herdenkin-gen en bijeenkomsten. Hij brengt zo ook zijn Afdeling op een gunstige manier in de publiciteit. Zoals bijvoorbeeld tijdens het interview voor de regionale TV op de Nieuwjaarsreceptie 2016 van de Gemeente Goirle.

De heer Schrijver doet ook aan externe communicatie voor zijn Afdeling. Door middel van publicaties spoort hij geïnteresseerden aan om lid te worden van de Bond van Wapenbroeders. Iets wat in de afgelopen jaren tot een behoorlijke groei van nieuwe leden heeft geleid. 

Mede door zijn inspanning groeit het aantal bezoekers aan de jaarlijkse herdenkingen in Goirle en Tilburg, die door de Afdeling worden georganiseerd. Door zijn goede contacten met de Gemeente Tilburg is de lokale Veteranen dag in de loop der jaren getransformeerd tot een Regionale Veteranen dag met 6 gemeentes. 

De heer Schrijver neemt ook het voortouw in P&R. Onder andere door in de lokale media gepubliceerde interviews met veteranen en het mede samenstellen van het boekje “Offers voor onze vrijheid”. Een fietsroute langs belangrijke locaties tijdens WO II, uitgebracht ter gelegenheid van 70 jaar bevrijd Goirle.

In 2015 heeft hij het initiatief genomen om in de regio Midden-Brabant een overleg te starten om te onderzoeken op welke wijze organisaties elkaar kunnen ondersteunen. Dit heeft geleid tot een ontwikkeling binnen de Gemeente om de “Toekomst van het herdenken in Tilburg” in kaart te brengen. Mede dankzij hem is onlangs een visie aangeboden aan burgemeester Noordanus van Tilburg. Deze visie wordt momenteel in de gemeenteraad van Tilburg geëvalueerd. 

Hij verzorgt samen met zijn secretaris gastlessen over oorlog en vrijheid aan de groepen 8 van alle basisscholen in Goirle en één in Tilburg. Vanwege het succes zijn deze lessen een jaarlijks onderdeel van het lesprogramma geworden. 

Kortom, de heer Jan Schrijver is een veelzijdig man. Een duizendpoot die heel veel in zijn mars heeft.
                      =.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Bij de toekenning was ook de echtgenote Joke Schrijver aanwezig. Zij ontving uit handen van Cees van Vliet een bos bloemen en de felicitaties.
Aansluitend werden Jan en Joke van harte gefeliciteerd met de toekenning het Verenigingskruis van Verdienste.

Naar de foto's, 1e serie.
Naar de foto's. 2e serie.

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk