Alphen - Nieuws

Een zonovergoten herdenking

16 mei 2014
Een zonovergoten herdenking

Alphen was op deze dag weer traditioneel stil om de gevallenen te herdenken. Poolse vrienden die ons bevrijdden en gesneuvelde inwoners  van Alphen. 75 jaar traditie, zoals de heer Kersing in zijn dankwoord later zal memoreren. 
Een traditie die als het aan de burgemeester ligt toegevoegd gaat worden aan de lijst van culturele erfgoederen zoals die door de Unesco wordt vastgelegd.

We waren er weer allemaal. Alhoewel o.a. Wim de Jong werd bij deze eerste gelegenheid na zijn overlijden wel bijzonder gemist. Als grote voorman van deze herdenkingen werd hij dan ook zeer terecht door de heer Kersing genoemd. Verder waren er natuurlijk de Harmonie Vlijt en Volharding, Dameskoor Avanti en het Alphens Mannenkoor, het Willibrordusgilde, de scouting in grote getale aanwezig en de Natres o.l.v. Luitenant kolonel K. Weber, voor het militair eerbetoon tijdens de plechtigheden. Samen met de kerkelijke voorgangers, de vertegenwoordigers van de Bond van Wapenbroeders, het voltallige college, veel raadsleden, de  vertegenwoordiger van de Poolse  Ambassade Mr. Piotr Kobza , de vertegenwoordiger van de Staf Munitiebedrijf KTZE Ir. V. Rademakers enz. enz.

In de kerkelijke plechtigheid werd door dominee Max Staudt een tekst voorgelezen uit Jeremia, wat ondanks de hoge leeftijd van deze tekst nog steeds actueel te vertalen is naar het heden. Pastoor Joost de Bont las een indrukwekkend verhaal voor van iemand, die in het concentratiekamp de opdracht kreeg zijn celgenoten moed in te spreken ondanks het feit, dat ze voor straf niet te eten en te drinken kregen. Elisa Visser van de Willibrordusschool verwoordde knap de samenhang tussen oorlog en vrede. Zij legde uit dat de “verleden tijd” van oorlog vrede is en dat de “verleden tijd” van vrede oorlog is. Iets om nog eens goed over na te denken. Esther Buijckx, namens de scouting, sprak over de vele naamlozen die nog steeds geen “eigen stukje grond “ hadden gekregen. Dit alles samen met muziek en zang van de Harmonie en de koren maakte weer eens duidelijk hoe mooi en zinvol herdenken kan zijn. 

Na afloop van de dienst werden er bloemstukken gelegd bij het kleine monument vlakbij de kerk. De heer Novak legde een bloemstuk namens de Poolse oudstrijders van de 1e Poolse Pantserdivisie Nederland en burgemeester Nuijten namens de gemeente Alphen-Chaam . Hierna ging de mensen voorafgegaan door de Natres, de Harmonie en het Gilde naar de grote begraafplaats, waar burgemeester Nuijten het woord voerde. “Vrijheid geef je door!”  was en is zijn motto. “Het samenzijn hier is een eerbetoon aan hen die voor ons hun leven lieten, 6 Nederlanders en 18 Polen en ook voor al hun strijdmakkers van de 1e Poolse Pantserdivisie die voor onze gemeente de vrijheid bevochten. En niet te vergeten de andere burgers uit onze gemeente die ten gevolge van het oorlogsgeweld het leven lieten. Niet alleen in Europa maar ook ver daarbuiten heeft de Tweede Wereldoorlog een gruwelijke impact gehad; zoals in het voormalige Nederlands-Indië, waar een groot deel van de bevolking onder zware omstandigheden heeft geleefd en te maken kreeg met grove mensenrechtenschendingen in de interneringskampen. “Vrijheid geef je door” .We doen dat vandaag, we doen dat morgen. En wat ons daarbij helpt zijn de herinneringen. Herinneringen in  onze gemeente, zoals de monumenten in Chaam en in Alphen bij de kerk, maar ook Kamp Bisam, de Fusilladeplaats, deze oorlogsbegraafplaats, en straks de Liberation Route die ons laat beleven wat zich in 1944 en 1945 afspeelde in onze gemeente en elders in Noord-Brabant, rondom Arnhem en Nijmegen en op de Veluwe. Op ruim 80 locaties in de wijde omgeving liggen straks veldkeien, de zogenoemde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de indrukwekkende belevenissen van één of meerdere personen in de jaren 1944-1945.  Vrijheid staat of valt bij de ruimte die we elkaar geven, vrijheid kan alleen bestaan op basis van wederkerigheid en, het is onze plicht en verantwoordelijkheid: vrijheid geef je door. “ Hierna volgden de kransleggingen door onder andere burgemeester Nuijten namens de gemeente Alphen-Chaam en de  vertegenwoordiger van de Poolse  Ambassade Mr. Piotr Kobza. De scouting heeft bij deze hulde keurig en respectvol geholpen. Na de “last post” ging de stoet naar het Binckplein voor een huldeblijk door de vendeliers van het Gilde. De heer Kersing als vertegenwoordiger van de Bond van Wapenbroeders en de Stichting Dodenherdenking Alphen sloot de indrukwekkende herdenking met woorden van dank. Hij gaf aan de laatste tijd behoorlijk zorgen te hebben over de situatie in Oekraïne. Hij kreeg daarbij veel nare herinneringen aan de koude oorlog. Laten we uit alle mooie en wijze woorden uitgesproken bij deze herdenking de les blijven leren, dat oorlog de “verleden tijd” van vrede is en dat de “vrijheid doorgeeft”.

Naar de foto's >

Copyright © 2018 Wapenbroeders zuidelijk Nederland
Webdesign & CMS by Downdijk